TBV: Danh sách trao quà ""Những chiến binh dũng cảm""

Nguồn: http://bavuong.playpark.vn/?p=thongtin&sp=sukien&tin=3619

Chào các bạn !

Sự kiện ""Những chiến binh dũng cảm"" đã lựa chọn ra được những chiến binh dũng cảm nhất của Tiểu Bá Vương để chống lại các thế lực đen tối âm mưu xâm chiếm thế giới Tiểu Bá Vương.

Bá Vương Team đã lập danh sách và đăng lên bảng vàng, các chiến binh sẽ nhận được phần quà may mắn từ Bá Vương Team.

Danh sách các chiến binh dũng cảm

Các chiến binh nhận được Item code ""Sức mạnh Chiến binh""Các chiến binh nhận được Item code ""Sức mạnh Đòan kết""Quà tặng item code sẽ phát xong cho các bạn vào ngày 28/02/2008 thông qua tin nhắn của diễn đàn.

Ngoài ra, các chiến binh tham gia mà không có tên trong danh sách do các bạn gởi sai hình hoặc thiếu thông tin cá nhân. Các chiến binh hãy vào Bộ phận hỗ trợ khách hàng : Click vào đây (http://www.playpark.vn/playgame/index.asp?p=support) và điền đầy đủ thông tin sau :

- Tên sự kiện :
- Bài viết tham gia sự kiện (link) :
- Bổ sung thông tin :
- ID Play park (ID đăng nhập vào game)
- Tên nhân vật trong game :

Bá Vương Team sẽ xem lại bài viết các bạn tham gia để bổ sung thông tin và tặng quà cho các bạn.

Lưu ý : Một số bạn hiện nay đã khóa chức năng không nhận tin nhắn từ diễn đàn. Vì vậy, các bạn hãy chọn lại chức năng cho phép nhận tin nhắn để Bá Vương Team tặng item code cho các bạn nhé không chỉ trong sự kiện ""Những chiến binh dũng cảm"" mà những sự kiện sau này của Tiểu Bá Vương.!. Xem hướng dẫn Tại đây (http://forum.playpark.vn/showthread.php?t=12355)

Bá Vương Team.