các anh ơi giúp dùm đệ với !!!!!!!!
Chả là đệ đang định dùng "net send để liên lạc nội bộ" nhưng khi đánh lệnh rồi nó tòan bảo lỗi "an error......."Em đã start hết các service 'mesenger' và 'aletter' ở trong mục service nhưng nó vẫn báo lỗi.em đã chỉnh ở máy người muốn nhận.Và máy đó đã gửi được tới máy của em bằng lệnh "net send" nhưng em lại không thể gửi lại bằng lệnh "net send"
Tường lửa ở cả 2 máy đều đã được vô hiệu hóa.Cấu trúc lệnh đã chính xác.
Mong anh em trả lời cho đệ sớm.Đệ đang rất cần!:*
Cảm ơn anh em trước nha.
--