Em đang học ngành tự động hóa, về sau muốn làm master ở nước ngoài thì nên đi các trường nào và chọn những ngành tên là gì (tên ngành bằng tiếng Anh ý)