Hi các bạn,

Hiện nay các nghiên cứu sinh của quỹ giáo dục việt nam (VEF) tại Mỹ đang có ý định thiết lập một dự án kết hợp giúp đỡ các bạn sinh viên trong nước làm nghiên cứu khoa học. Mình thấy cái này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho các bạn nên mình post lên đây. Một số điểm đáng chú ý về dự án này là:
-Nghiên cứu sẽ được tiến hành với các đề tài trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số (DSP)
-Các bạn sé phối hợp với các anh/chị là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở các lớn về nghành về điện tử ở Mỹ như: UIUC, UCSD, Johns Hopskins...
-Tham gia dự án này bạn có quyền lợi:
*Được trả một khoản tiền hỗ trợ 50$/1 tháng
*Được hỗ trợ tiền mua máy móc thiết bị cho đề tài (nếu cần thiết)
*Khi nghiên cứu, các anh chị ở US đặt mục tiêu là sẽ có được bài báo khoa học để xuất bản, đây là một lợi điểm rất lớn cho những bạn nào có ý định apply học tiếp sau đại học
-Đối tượng tham gia:
* Hiện nay dự án đang chiêu mộ 5 nhóm làm việc, mỗi nhóm tối đa 2 người
*Các bạn SV từ năm thứ 3 trở lên, có ham mê và kiến thức nền vững chắc trong điện tử, đặc biệt là trong xử lí tín hiệu số (DSP)
*Các bạn muốn tham gia dự án phải viết application (submit tại: http://dspss.vef.gov/application/) và các bạn phải có ít nhất một thư giới thiệu của một thầy giáo đang giảng dạy. Nếu các bạn quan tâm có thể liên lạc anh Đỗ Trung Thông qua email: thongdo@jhu.edu

Về thông tin chi tiết các bạn có thể xem thêm:
-Đề tài nghiên cứu: http://dspss.vef.gov/wiki/
-Thông báo được mình quote dưới đây:

VEFFA Grant and Mentoring for Vietnamese students
on Video Compression Projects
To Vietnamese students and university faculties:
The Vietnam Education Foundation Fellow Association (VEFFA) and VEF fellows on
Digital Signal Processing are very pleased to announce the grant and mentoring program
for Vietnamese students on Video Compression Projects.
We will support 5 groups of Vietnamese undergraduates for specific research topics on
video processing. Each group, which includes 2 students, will receive the grant of
50$/month per student for a six month project. The group also receives helps from VEF
fellows in addition to their university faculties about the topics and research
methodology. Extra fund, which does not exceed 200$ per group, will be provided for the
books and/or devices needed for the project.
Each group is expected to file a final report in English and implementation (software or
hardware) for their research by the end of the sixth month. We encourage and help the
group to submit for a publication on Vietnamese scientific conferences or to participate
Vietnamese student scientific contests. These are also counted as a valid final report of
the project.
I. ELIGIBILITY: in order to apply, applicants must meet the following requirements:
􀂃 Third or upper year Vietnamese students whose major is relevant to digital signal
processing (we recommend that the group members are from the same university,
but not limited to).
􀂃 Overall Grade Point Average (GPA) from college of at least 7.0/10.0.
􀂃 Motivated to work on the specific topics on video processing which are proposed
in the list of recommended topics. These topics can be found at
http://dspss.vef.gov/wiki. Other topics are welcomed and need the approval from
their Vietnamese professor as well as the VEF fellow mentor.
􀂃 Got acceptance of supervision from one Vietnamese professor or faculty member
for the chosen topic.
II. APPLICATION PROCESS: the final decision will be based on the application of
the group. This application is done online at http://dspss.vef.gov/application/
Some information needed for the application:
􀂃 GPA, taken courses and experiences on digital signal processing or other majors.
􀂃 A state of purpose (SOP) clarifying their chosen topic and their proposed work for
the research during the six month.
􀂃 A recommendation letter from one Vietnamese professor or faculty member.
The students can upload their own proposed topic at http://dspss.vef.gov/wiki. This also
serves as the forum to discuss for the chosen groups during the time doing their projects.
III. IMPORTANT DATES:
􀂃 Application time:02/15/2008-03/15/2008
􀂃 Decision announcement: 04/01/2008
􀂃 Fund transfer and research start:04/15/2008
􀂃 Deadline for filing the middle reports: 06/15/2008 & 08/15/2008
􀂃 Deadline for filing the final report:10/15/2008
IV. VEF FELLOW MENTORS:
􀂃 Vo Trung Dung, University of California at San Diego.
􀂃 Do Trung Thong, Johns Hopkins University.
􀂃 Nguyen Trong Dung, Johns Hopkins University.
􀂃 Nguyen Thi Cac, University of Illinois at Urbana-Champaign.
􀂃 Nguyen Thai Ha, University of Illinois at Urbana-Champaign.
V. CONTACT PERSON: Do Trung Thong, Johns Hopkins University:
thongdo@jhu.edu