Đây là kiểu nhảy dùng gót giày nện vào sàn nhà tạo ra tiếng kêu đấy, chắc các cậu cũng biết. Mình rất muốn học nên cậu nào có thì send với (mice_181@yahoo.com) thank you !!