Họ gồm một nhóm VEF fellows làm về Digital Signal Processing đang có 1 chương trình tuyển sinh viên năm cuối / gần cuối để tham gia cùng với các fellows. Đây là 1 cơ hội rất tốt để các bạn sinh viên undergrad tham gia và trực tiếp làm high quality research và có thể có international publication. Đây sẽ là tiền đề rất tốt để các bạn xin học grad bên Mỹ hoặc các nước khác sau này.

Em đã attach cái public annoucement đi kèm , anh em tham khảo để có thêm thông tin chi tiết nhá!

http://www.box.net/shared/boose1yoss

Thong Do

Ph.D. Candidate
DSP Lab, 225 Barton Hall
Department of Electrical and Computer Engineering
The Johns Hopkins University
Phone: 443-801-4471