Em là SV K49, hiện bọn em đang có môn học Multimedia và thầy cho bài tập lớn thế này:
-Tạo ra một website (Off trên PC)
-Dùng công cụ streaming video (Red5 server - theo kiểu Streaming Flash Video) tạo ra một chỗ để có khả năng up Video và download, có nén.
-Chia ra 3 kiểu: + Download 100% -> play
+ Download + buffring -> play
+ Video streaming
-Có khả năng tua,định thời... và một số thứ khác.
Em chưa hiểu phải bắt đầu thế nào luôn. Có anh chị nào rành cái này chỉ em với.
(Cho em xin cái hướng dẫn dùng Red5 Server nữa)