TQC:Cập nhât chức năng ""Hỗ Trợ Tân Thủ""

Nguồn: http://tqc.asiasoft.net.vn/default.asp?p=content_new&ID=3576&pl=2

Thân chào chư vị Anh Hùng!

Nhằm tạo điều kiện cho chư vị Anh Hùng mới tham gia vào game TQC hay những vị Anh Hùng có ý muốn khám phá thêm một lớp nhân vật mới, TQC Team quyết định mở thêm chức năng ""Hỗ Trợ Tân Thủ""

Thời gian mở chức năng mới: Sau bảo trì ngày 20/02/2008

Sau đây là phần hướng dẫn cụ thể cho chức năng mới này:


1. Điều kiện: Dành cho những nhân vật từ lv 1 đến lv 10

2. Chư vị Anh Hùng đến các Map sau để gặp NPC Giáo Đầu:

Thiên Đài, Hiệu Đài, Luyện Binh Sở, Tu Sở

3. Nhận thẻ x10 điểm Exp trong vòng 3 giờ từ NPC Giáo Đầu4. Cách thức nhận quà và sử dụng:

Trước hết chư vị Anh Hùng nói chuyện với NPC Giáo Đầu và chọn nhận quàChư vị Anh Hùng sẽ nhận được 1 thẻ x10 điểm Exp trong vòng 3 giờNói chuyện với NPC Giáo Đầu lần nữa để sử dụng thẻ x10 điểm Exp trong vòng 3 giờChú ý:
-Chư vị Anh Hùng có thể nhận thẻ x10 điểm Exp không giới hạn
-Chư vị Anh Hùng chỉ có thể sử dụng thẻ x10 điểm Exp trong 3 giờ trong khoảng lv 1 đến lv 10, chư vị Anh Hùng nào có đẳng cấp cao hơn sẽ không thể sử dụng thẻ x10 điểm Exp trong 3 giờ
-Thẻ x10 điểm Exp trong 3 giờ không thể giao dịch và bán được

Thân
TQC Team