Các tiền bối nào biết điểm phân ngành của khoa CNTT thì chia sẻ cho em nào!!!Sao khó tìm vậy, mấy ngay roi ma chua thấy.HUHUHUH