Chao cac ban,minh dang tim hieu ve mobile VPN, ban nao co tai lieu thi cho minh xin, cam on rat nhieu