Xem bói rồi nhỉ? Ra giêng đi thăm thú trời đất quê hương, sông núi hữu tình. Bất chợt thấy một ánh mắt, một nụ cười.