Nhân dân đồng bào nghe bài này nhé, ai đó trong số nhân dân đồng bào sẽ ngậm ngùi, bâng khuâng khi nhớ về một kỷ niệm nào đó của mình đấy.