Bây giờ đa phần sinh viên chuyên ngành CNHH sau khi tốt nghiệp ra toàn làm kinh doanh. Khiếp thật, mình toàn gập dân bách khoa mình làm ăn kinh doanh mới tanh chứ.
Mà nhiều ông còn ma lanh, để lại những hình ảnh chẳng mấy đẹp. Tuy nhiên, đó chỉ là thiểu số. Đa số là tuyệt vời về tư chất, phong cách làm việc. Đó gọi là tố chất bách khoa.
Chúc sang năm mới mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc, tiền lộc đầy nhà.

Nguyễn Thu
0912685528
Hoá dầu 1B K46