mọi người ơi, có share luận văn tốt nghiệp hoặc nghiên cức khoa học lên forum đc không, cho anh em khóa sau học hỏi với