Downloads: A new file has been added by why_not:

Sổ tay tháo lắp Laptop

Sổ tay tháo lắp Laptop

Xin giới thiệu với các bạn bộ e-book hướng dẫn tháo lắp máy tính xách tay gồm 4 tập tin, mỗi tập tin là một hãng với các model đại diện (Toshiba, IBM, Dell và Acer/gateway/HP/Sony). Mỗi bài viết của từng model máy đều có minh họa cụ thể và từng bước hướng dẫn tháo lắp các bộ phận, thành phần của máy.
Các e-book này có định dạng *.chm, dung lượng 35,39 MB.