Downloads: A new file has been added by why_not:

Toàn cảnh Thị trường Chứng khoán

Toàn cảnh Thị trường Chứng khoán - Nguyễn Ngọc Bích

Toàn cảnh Thị trường Chứng khoán là cuốn sách của Luật sư Nguyễn Ngọc Bích - từng tốt nghiệp Thạc sỹ Luật (Master of Law) của Đại học Harvard (Mỹ) - được ấn hành bởi Nhà xuất bản TP.HCM (đã tái bản một lần vào năm 2000).

Theo lời nói đầu trong cuốn sách này, tác giả cố gắng phác hoạ một bức tranh tổng thể về thị trường chứng khoán: Nó từ đâu ra, vận hành ra sao và tham gia vào đó như thế nào. Sự trình bày ở đây chú trọng nhiều vào nguyên lý hơn là vào kỹ thuật và mô tả.

Vì được xuất bản trước khi thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động (tháng 7/2000), nên cuốn sách chủ yếu trình bày theo thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, đây lại là những kiến thức cơ bản nên rất có ích đối với những người ban đầu tìm hiểu và nghiên cứu về thị trường này.