Hiệp Khách :Cập nhật mới ngày 10-01-2008

nguồn: http://hiepkhach.asiasoft.net.vn/


Ngày mai 10-01-2008 chúng tôi tiến hành down server bảo trì định kỳ cập nhật một số chức năng mới cho game như sau:
-Kết thúc event thu thập các chữ cái ""H-a-p-p-y N-e-w Y-e-a-r"" và event săn dưa hấu
-Bán thêm 2 item mới trong siêu thị Hiệp khách là
Bùa nhân hóa: Có thể di chuyển tới bên cạnh thành viên được lựa chọn trong pary, sử dụng được 10 lần. Giá bán là 50@point


Bùa di chuyển môn phái: Có thể di chuyển tới cạnh thành viên được lựa chọn trong môn phái, sử dụng được 10 lần. Cách dùng: sử dụng lệnh: /tên thành viên môn phái đang có mặt. Giá bán là 50@point.


Bán lại PVP 5% và 10% trong NPC

Thời gian dự kiến từ 11h - 16h

Thân
HKGH TEAM