Mỗi lần em bật máy tính đều xuất hiện tần suất phân giải HZ. Em ấn F8 Enabe VGA mode may lại hot động bình thường, nhưng mối lần bật máy lai xuất hiện một ô nhỏ trong đó có chữ HZ chạy trên màn hình. Các anh chị có thể chỉ cho em cách sửa.
Cám ơn các anh chị.