Hiện nay em đang làm đồ án về mã hóa dữ liệu trong thông tin vệ tinh. Cụ thể là các mã Turbo...Sách tiếng anh thì nhiều mà đọc chẳng hiểu bao nhiêu . Anh chị có đồ án mẫu nào nói về mã hóa hoặc sách tiếng việt thì share cho em với. Xin cảm ơn.