Hiệp Khách: Cách dùng cho Item mới ""Kích thể truyền công""

Nguồn: http://forum.hiepkhach.net.vn/showth...391#post855391

Sau nhiều năm nghiên cứu và mài mò ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng đã có thể nâng cấp chức năng này. Một chức năng chưa từng có trong thể loại game Kiếm Hiệp nói riêng và xa hơn là tất cả các game online hiện đang có trên thế giới - vì thế có thể gọi vô tư là chức năng "" Vô Tiền Khoáng Hậu""chỉ dành riêng cho game Hiệp Khách Giang Hồ.

1. Phương pháp Cách Thể Truyền Công:
- Vì đây là hệ thống mới có chức năng đặc biệt là Truyền Thụ Võ Công của nhân vật này sang nhân vật khác. ""Người được truyền thụ"" (gọi chung là Hậu Bối) có thể sử dụng nội công của ""người truyền"" (cứ gọi chung là Ẩn Sĩ) một cách thoải mái như là nội công của mình nên có thể phát huy một uy lực cực kỳ vượt trội.
- Một điều chắc chắn là Ẩn Sĩ phải có cấp độ cao hơn Hậu Bối mới có thể truyền thụ võ công cho Hậu Bối được. Và vì đây là game nên bắt buộc các Ẩn Sĩ muốn truyền thụ lại tất cả các tuyệt học suốt bao năm rèn luyện (bằng tài năng hay bằng con đường ""Tà Đạo"") - phải thoả mãn các quy tắc khi truyền thụ.

2. Quy Tắc truyền thụ võ công:
- Đầu tiền phải có Item Cách Thể Truyền Công - nghe phong phanh xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt - hình như có mặt trong danh sách các mặt hàng của Siêu Thị Hiệp Khách. Chỉ cần Ẩn Sĩ có items này xem như 50% thành công ( xem như 1/2 chặng đường ấy mà).
- Ẩn sĩ và Hậu Bối phải trút bỏ gươm đao, phải xem danh lợi như mây nước ( bỏ toàn bộ item trên người đang dùng xuống, từ quần, áo ,tay chân cho đến áo choàng và Pet)
- Kế đến Ẩn Sĩ lẫn Hậu Bối cần phải rời khỏi Môn Phái, Bang Hội đang tu chân và phải sắp xếp lại quên hệ Sư Đồ( từ bỏ toàn bộ đệ tử hoặc bái biệt sư phụ) không còn bất kỳ vướng bận hồng trần nào. Tất cả mọi quan hệ trong Giang Hồ phải bỏ hết mới có thể chuyên tâm Truyền Thụ và không bị Tẩu Hoả Nhập Ma.

3. Năng Lực của việc Truyền Thụ:
- Trước khi truyền thụ có thể kiểm tra ở trang skill, trang hành động cá nhân, trang trạng thái của nhân vật Ẩn Sĩ và ở đây có thể kiểm tra các thông tin một cách chính xác.


A. Truyền thụ thông tin:
- Có thể truyền thụ tất cả những gì mà mình đang có gồm: Thế lực nhân vật đã chọn (chính - tà), Khí Công, biểu tượng cảm xúc, điểm kỹ năng, toàn bộ võ công đã luyện (skill), võ công hỗ trợ, Danh Tiếng ( điểm Chiến Đấu lẫn Mất điểm), Danh Thanh (các lần biến cấp, Quest khí công level 90.)

B.Thông tin không thể truyền thụ:
- Hành lý ( Items, tiền), kho cá nhân, kho tổng thể, các Quest đang nhận, vật phẩm Quest, các phần thưởng từ nhiệm vụ hay các tác dụng Items đang sử dụng, các chiêu được Buff.
***Lưu Ý ***: các thông tin khi truyền thụ là chính xác - chỉ nhìn thấy giá trị thực của người truyền thụ những chỉ số được tăng do buff không tác dụng khi truyền thụ.


4. Làm sao để truyền thụ:
- Sau khi thoả các quy tắc truyền thụ như trên đã thông báo, 2 nhân vật hãy đứng gần nhau và người truyền thụ nhấn chọn nhân vật mà mình muốn truyền.


Sau đó nhấn chuột phải sử dụng Items ""Kích Thể Truyền Công"" sẽ hiện ra bảng thông báo:


Người truyền thụ sẽ nhấn xác nhận để đồng ý việc truyền thụ võ công, Sau khi nhấn xác nhận sẽ có tin nhắn cho nhân vật được truyền thụ như bên dưới:


Nhân vật được truyền thụ nhấn ""Xác nhận"" để đồng ý cho việc truyền thụ và cả 2 sẽ bắt đầu kiểm tra thông tin truyền thụ có chính xác không( theo hình bên dưới)

- Tiến hành quá trình kiểm tra -xác nhận các thông tin được truyền thụ :


Bước này thì Hậu Bối có thể bỏ các item không cần thiết cho Ẩn Sĩ giữ giùm. Còn Ẩn Sĩ thì không thể chuyển Items qua Hậu Bối ( Tốt nhất hãy chuyển item qua cho nhau trước khi truyền công. Nếu như nhân vật Hậu Bối level thấp hơn 8 thì Ẩn sĩ hãy cất items qua nhân vật khác trước. Vì khi truyền công xong - nhân vật Truyền Thụ - Ẩn Sĩ sẽ trở về level 1 - không thể giao dịch).

- Cả 2 cùng nhấn vào ""Nhận"" để tiến đến việc hoàn tất truyền thụ.
- Nếu như không muốn truyền thụ, suy nghĩ lại thì hãy bấm vào dấu X ở góc của khung"" Kích Thể Truyền Công""

5. ***Lưu Ý***
-Nhân vật truyền thụ - Ẩn Sĩ sẽ trở về level 1 sau khi truyền công xong.
-Nhân vật được truyền thụ - Hậu Bối sẽ có cấp độ level, danh thanh ( số lần thăng chức), skill đầy đủ như của Ẩn Sĩ.
-Không phân biệt nam nữ , không phân biệt dạng nhân vật, có thể truyền thụ tự do.
Ví dụ : Nhân vật nam Đao tà level 100( Đao Đế) truyền thụ cho nhân vật nữ đại phu level 25 thì sau khi truyền thụ sẽ thành : Đao nam level 1. Nhân vật nữ đại phu khi nãy ... sẽ thành Nữ Đao level 100 ( Đao Đế).

-Nhân vật nhận truyền thụ có thể nhận được tất cả các Quest mà mình chưa thực hiện.
Ví dụ: TestBug (lv 100) truyền thụ cho HoangTu (lv 10) thì sau khi truyền thụ, HoangTu (lv 100)có thể nhận tất cả các Quest từ 10 cho đến 100.