Pác nào có đồ án tốt nghiệp khuôn ép nhựa share em với nhé.của K47 thì càng tốt.Em muốn tham khảo đồ án các khóa trước.Thanks các bác nhiều.vui lòng gửi vào mail giúp em nhé.thanhnam1010@yahoo.com.hoặc các bác post lên giúp em nhé.