Cabal: Hỗ trợ lỗi ""Thay đổi quốc gia""

Nguồn:
http://cabal.asiasoft.net.vn/thongtin.aspxevent=tintuc&eventId=238

Chào các bạn !

Sau lần cập nhật item ở trong @Cash Shop vào ngày 9/12/2007.Từ ghi nhận , phản hồi từ phía gamer và sau khi CABAL Team đã kiểm tra thì nhận thấy rằng item Black Transmuter (thay đổi quốc gia) bị bug và không sử dụng được.

Thời điểm đó có khá nhiều gamer đã mua item trên và không thể sử dụng theo ý muốn vì vậy gây ra bức xúc cũng như khó chịu cho các bạn.Hiện tại , chúng tôi đã tạm dừng bán item Black Transmuter để khắc phục lỗi không chuyển đổi được quốc gia.

Trong thời gian chờ fix và cập nhật trở lại item trên , chúng tôi chính thức hỗ trợ việc chuyển đổi quốc gia cho những gamer nào đã mua item Black Transmuter.

Cách thức gửi hỗ trợ :

- Các bạn đăng nhập AP với link sau : http://aservice.asiasoftonline.vn/ và sử dụng AP để gửi hỗ trợ.
- Chọn gửi hỗ trợ mới và chọn game CABAL
- Điền đầy đủ thông tin như dưới hình sau
- Ghi rõ chi tiết như quốc gia hiện tại là gì và quốc gia cần thay đổi là quốc gia nào.Chú ý : Bất cứ trường hợp nào cố tình spam hỗ trợ , gửi thông tin sai lệch , không chính xác (như không mua item đó nhưng vẫn gửi yêu cầu đổi) sẽ không nhận được bất cứ hỗ trợ nào từ phía Asiasoft trong vòng 3 tháng.

Sau khi chuyển đổi quốc gia xong , item trên sẽ mất.

Chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi tới những bạn nào đã mua item trên mà không sử dụng được trong thời gian qua ,hy vọng với sự hỗ trợ này sẽ làm các bạn hài lòng và tiếp tục ủng hộ game CABAL Online Vietnam.

CABAL Team.