"Chào các bạn !

Hiện tại có 1 số email giả danh công ty Asiasoft gửi đến mail của các bạn để lấy thông tin cá nhân. Các bạn nên cẩn thận xem kĩ email và link gửi đến, tên miền @asiasoft.net.vn mới hợp lệ.

Thân. ^^
"