làm thế nào để post clip lên 4rum vậy
cho ví dụ cụ thể nhé!
thanks..