Nguồn: http://tqc.asiasoft.net.vn/?p=content_new&ID=3349&pl=2

Do có sự sơ xuất dẫn đến phát nhầm Gift code lần 2 của game TQC giống với Gilf code lần 1.

Vì vậy, chúng tôi quyết định tặng thêm Gift code lần 3 vào ngày 25-12-2007 đúng với những vật phẩm của Gilf code lần 2:

Túi Huyền thiết: Nhận được nguyên liệu tạo của Túi Phối Phương (Ngẫu nhiên từ 1-9 loại)

Túi phó tướng: ngẫu nhiên nhận được 1 bí kíp hoặc trang bị cho Võ Tướng - Hào Kiệt

Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này và chúc quý thành viên luôn thành công!

Với @cafe chủ hàng net và game thủ cùng có lợi