"
Nguồn: http://cabal.asiasoft.net.vn/thongtin.aspx?event=sukien&eventId=229

Từ ngày 21/12/2007 đến 04/01/2007, cửa hàng @cash shop sẽ bán giảm giá từ 10% đến 50% cho một số mặt hàng.

Các chiến binh hãy nhanh tay lựa lấy những món hàng do chính vua trộm Skaild bày bán với giá cả cực kì phải chăng.