có anh em nào đi thực tập ở xn cơ điện việt _hung ko nhỉ?ai đi rồi thì có thể cho em xin báo cáo dc ko?