Hiện tại công ty bk4 đang tuyển nhân viên ở một số bộ phận

Bk4 cũng có một số khuyên mãi giảm giá từ 30-80% cho các sản phẩm Laptop.
Liên hệ : maytinhbk4@yahoo.com
Web : http://maytinhxachtay.vn