Nguồn: http://hiepkhach.asiasoft.net.vn/?p=tintuc&sp=xem&loai=2&id=3316

Vào ngày 20-12-2007 Hiệp khách sẽ tiến hành down server bảo trì định kỳ cập nhật một số chức năng sau:

- Bán trong siêu thị hiệp khách 2 bộ áo chòang mừng Noel với chức năng hấp dẫn (khí công +3 và tăng 20%EXP). Thời hạn bán từ 20-12-2007 đến 03-01-2008. Tuy nhiên chức năng sẽ được kéo dài cho đến 24-01-2008 mới hết tác dụng. Giá bán là 1200@point
Dành cho nữ:Dành cho nam:- Bán item Thần thú độn giáp: nâng cấp trang bị cho pet. Giá bán là 300@point- Nâng cấp hệ thống cường hóa lên cao, cho phép các hiệp khách có thể cường hóa lên cao (tối đa là 15)

- Bổ sung hệ thống quái vật cao cấp hơn quái vật thường, bên cạnh đó là những item có giá trị rớt ra khi giết được quái vật cao cấp

- Kích hoạt hiệu ứng tuyết rơi và cây thông noel mừng giáng sinh

Thời gian dự kiến bảo trì từ 11h - 15h00