Nguồn: http://bavuong.playpark.vn/?p=thongtin&sp=tintuc&tin=3308

Sau thời gian bảo trì ngày hôm nay 17/12/2007 vào lúc 16h00 các bạn tham gia tại các dịch vụ @Cafe có hỗ trợ IP Bonus Xem danh sách của Công ty Asiasoft sẽ có cơ hội nhận được Item Code (trong game) của game Tiểu Bá Vương sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong các phần quà sau :


1. Găng tay thép

2. Phi long trảo

3. Giày bóng đá

4. Áo giáp Tekwondo(xanh)

5. Áo giáp Tekwondo(đỏ)

6. Đạn ma

7. 300 RM

8. 100 RM

9. 50,000 Gold

10. 20,000 Gold

11. 10,000 Gold


(Tất cả các trang bị thời gian sử dụng là 30 ngày)


Sau khi nhận được item code các bạn vào game và nhập item code vào ""Thẻ quà tặng @Cafe""Các bạn chơi game TBV vui lòng liên hệ với các chủ đại lý @Cafe để nhận item code nhé !.