Nguổn: http://forum.tqc.net.vn/showthread.php?t=28053

Thân chào chư vị anh hùng!

Trong thời gian qua, chư vị anh hùng gặp không ít khó khăn khi truy cập cũng như đăng nhập website và forum. Do đó, khi gặp những sự việc trên chư vị anh hùng vui lòng thay đổi DNS IP dưới đây:

Đối với mạng VNN
203.162.4.190

203.162.4.191

Đối với mạng FPT
210.245.24.20

210.245.31.20

Đối với mạng Viettel
203.113.118.1

203.113.131.1


Cách Đổi DNS1. Nhấp double chuột vào biểu tượng Local Area Connection

2. Xuất hiện bảng Local Area Connection AStatus, chọn Properties

3. Xuất hiện bảng Local Area Connection Properties, chọn Internet Protocol (TCP/IP)

4. Nhập DNS mới vào và bấm OK. Kết thúc quá trình đổi DNS