Học liệu mở Việt Nam - VOCW là dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo, VEF và Công ty phần mềm và truyền thông - VASC phối hợp thực hiện từ năm 2005. Ngày 12.12.2007, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Lễ Khai trương trang website VOCW với sự tham dự của đại diện Quỹ VEF, Bộ Giáo dục và Đào tạo, VASC cùng chuyên gia của dự án VOCW và đại diện các trường đại học trong nước.

Tính đến nay, VOCW đã xây dựng được 3 trung tâm dữ liệu tại Hà Nội, Đà Nẵng và tp. Hồ Chí Minh; lắp đặt 14 máy chủ tại 14 trường đại học trong nước; biên soạn 24 giáo trình thuộc 3 lĩnh vực: Kỹ thuật điện, điện tử; khoa học máy tính và công nghệ sinh học. Mục tiêu của VOCW bao gồm: 1- Cung cấp cơ sở hạ tầng vững chắc và các công cụ cần thiết cũng như hỗ trợ về kỹ thuật, tập huấn để phát triển nguồn học liệu mở tại Việt Nam; 2- Xây dựng nội dung môn học chất lượng cao dựa trên nguồn học liệu mở có sẵn từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới, đưa nội dung vào kho học liệu mở dưới dạng các tài liệu tham khảo có sẵn (trực tuyến, miễn phí) cho mọi người sử dụng; 3- Cung cấp cho cộng đồng sử dụng học liệu mở các môn học với nội dung phù hợp với bối cảnh và văn hoá Việt Nam; 4- Cung cấp những phương pháp mới hỗ trợ cho việc xây dựng các tài liệu môn học mẫu trong các ngành KH&CN trong giai đoạn khởi động (2006-2008); 5- Xây dựng cộng đồng sử dụng học liệu mở và khuyến khích các thành viên đóng góp và chia sẻ kiến thức; 6- Thiết lập quan hệ với các dự án học liệu mở quốc tế.

Trang web của VOCW: http://www.vocw.edu.vn

Tin và ảnh: Cao Thu Hằng - TCHĐKH