Ừ thì A nhớ ...
A nhớ E..nhớ từng nỗi nhớ.
Lúc chợt cười..lúc lại thấy lao lao
Lúc chợt mơ..chợt ngâm 1 khúc hát
Lúc chợt tỉnh..nhạt nhòa trong mắt trong

Ừ thì A nhớ...
Nhớ 1 nhớ 2 nhớ điều không nhớ.
Nhớ thật gần...sao nhớ thật xa xăm..
A ước chi..có 1 thùng không đáy
Đổ Nhớ vào..tan hết cạn trong A

A có nhớ...Ừ đúng là A nhớ..
Em giận à..E tưởng A vô tâm??
A nhớ thiệt..nhớ thiệt nhơ nhớ..
A ước gì...chẳng biết nhớ E uiiii