Nguồn:http://forum.tqc.net.vn/showthread.php?p=178841#post178841

Thân chào chư vị anh hùng!

Sau thời gian bảo trì, Thương thành có bán 2 gói vật phẩm mới: Túi Phi Phong (giá 90point) và Túi Bá Thiên (giá 150point). Thông tin chi tiết về hai gói vật phẩm mới như sau:

TÚI PHI PHONG

TÚI BÁ THIÊNĐây là cơ hội để chư vị anh hùng trang bị cho mình những Thần binh Lợi Khí, Kim giáp, Chiến Mã... để sẵn sàng xông pha vào những trận chiến nảy lửa trong phiên bản kế tiếp.

Lưu ý: Chư vị anh hùng sẽ nhận ngẫu nhiên một trong những vật phẩm có trong túi