Có bạn nào co tai liệu về các dạng lò đốt rồi nguyên lý.. thì cho mình xin nha. mình đang rất cần. cảm ơn các bạn