Downloads: A new file has been added by why_not:

Tự học Visual Basic

Một ebook khá dễ hiểu và đủ để người mới bắt đầu làm quen được với VB