em chuẩn bị thi học kì 1 năm thứ thứ 3 mà chưa nắm rõ đề thi các môn như:
vật lý điện tử
lý thuyết trường
lí thuyết mạch 1-2
toán chuyên đề
c++
vậy các đàn anh nào có đề thi các mon trên làm ơn post lên cho em học hỏi với
xin cám ơn vạn lần