Hệ đo của em là một trạm gồm nhiều đầu đo, mỗi đầu đo được nối với 1 máy tính. Vậy các bác cho em hỏi làm thế nào để đồng bộ thời gian giữa các máy tính này? Cần thiết bị gì và kết nối như thế nào? Mong các bác giúp đỡ ạ.