TQC: Lịch thời gian chiến trận Song Hổ Tranh Hùng!

Nguồn: http://forum.tqc.net.vn/showthread.php?p=175861#post175861

Thân chào chư vị anh hùng!

Thời gian các chiến trận Song Hổ Tranh Hùng đã có thay đổi. Đây là cơ hội để Anh hùng-Hào kiệt thử sức, tranh tài với nhau cũng như tăng điểm danh tiếng của mình.


Lịch thời gian chiến trận Song Hổ Tranh HùngLưu ý: Thời gian diễn ra Song Hổ Tranh Hùng-Di Lăng không thay đổi
Chiến trận Song Hổ Tranh Hùng sẽ không diễn ra do:Bảo trì server và các sự cố phát sinh khác