Đề bài :
a, Thiết kế và lắp ráp mạch so sánh/ mạch logic điều khiển / đặt nhiệt độ
- Dùng IC 7485 ( 4 bit ) ghép 2 IC ( song song hoặc nối tiếp)
b,Thiết kế và lắp ráp mạch công suất và mô hình lò nhiệt
- Mạch công suất : Sử dụng opta - Couplers (MOC - 3041) để cách ly điện áp AC 220V và Vcc 5V nhằm đảm bảo an toàn và triac để cấp điện cho lò nhiệt
- Mô hình lò nhiệt :
+ Sử dụng đèn sọi đốt có công suất từ 150 - 200W/ 220V đặt trong buồng kín bằng bìa cacton chịu hiệt
+ Sensor nhiệt LM 34/35 đặt trong lò
Mọi người cho em xin mạch này đc ko ạ ...