Downloads: A new file has been added by why_not:

Bảo mật và tối ưu trong Redhat Linux

Tài liệu về bảo mật và tối ưu trong Redhat Linux, do nhà sách Minh Khai phát hành (http://www.minhkhai.com.vn).

Tương đối đầy đủ và có tính chất sư phạm.