Cần làm gấp, chiều mai xong. Ai giúp được cho mình số ĐT, mình liên lạc nhé. Xin hậu tạ thỏa đáng

1. Nhiệm vụ thiết kế:
Thiết kế mạch nguồn cung cấp điện 1 chiều, có ổn áp thông số.
- Điện áp vào Uvào= 220v /50Hz
- Điện áp sau chỉnh lưu +20v
- Dòng tải Itmax : 150mA
- Điốt ổn áp có thông số Uz = 12v
Iz = 20,5 mA
- Hệ số ổn áp: 3%

3. Trình tự thiết kế:
a. Xây dựng nguyên tắc thiết kế, từ đó lập sơ đồ khối.
b. Nêu chức năng từng khối. Các mạch điện tử thực hiện chức năng đó (nêu lý thuyết cơ sở; nguyên lý hoạt động, các dạng tín hiệu vào, ra, ưu nhược điểm).
c. Xây dựng sơ đồ nguyên lý toàn mạch.
d. Tính toán sơ đồ nguyên ý: tính các dòng điện, điện áp, giá trị các linh kiện. Chọn các linh kiện phù hợp với các chức năng của mạch.
e. Đánh giá ưu nhược điểm của mạch đã thiết kế.
h. Báo cáo kết quả thiết kế