Sài Tang náo lọan:


Nguồn: http://tqc.net.vn/?p=content_new&ID=3142&pl=2


Đôi uyên ương Lữ Bố - Điêu Thuyền dạo chơi thành Sài Tang


Vào 9h sáng ngày 17.11.2007, thành Sài Tang sẽ chào đón hai nhân vật nổi tiếng trong Lịch Sử Tam Quốc Chí, đó là mãnh tướng Lữ Bố cùng mỹ nhân Điêu Thuyền.

Đôi uyên ương này sẽ đi ngắm cảnh trong thành Sài Tang. (Channel Chiến Quốc của cả 3 server: Thanh Long – Hoả Phụng, Bạch Hổ và Thiên Mã)

Các anh hùng vui lòng không đi vào khu vực thành Sài Tang trong ngày này. Nếu như gặp phải Lữ Bố - Điêu Thuyền thì các anh hùng khó lòng giữ được tính mạng.


Chiến Dịch Dọn Dẹp Chợ Sài Tang


Hiện nay, chợ Lộ Thiên đã được nâng cấp, BQL Chợ Lộ Thiên kính mời các thương nhân xa gần hãy tập trung vào chợ Lộ Thiên để buôn bán.

BQL Chợ cũng xin thông báo về một số qui định mới như sau:

- Những thương nhân nào trong khi buôn bán “rao” liên tục từ 30 phút trở lên trong game sẽ bị giam giữ.

- Các thương nhân đặt tên cửa hiệu bằng các ngôn từ xấu, chính trị, tôn giáo....vi phạm nội qui của TQC cũng sẽ chịu hình phạt.

Chi tiết hình phạt như sau:

Lần 1: Giam giữ 3 ngày

Lần 2: Giam giữ 7 ngày

Lần 3: Giam giữ 14 ngày

Các lần vi phạm tiếp theo sẽ nhận hình phạt tăng gấp đôi so với hình phạt trước. Những trường hợp đặc biệt khác sẽ do Ban Quản Lý game toàn quyền xử lý.

Rất mong chư vị anh hùng cùng hợp tác nhằm xây dựng một Tam Quốc Chí trong sạch, lành mạnh và ngày càng phát triển.