Nguồn: http://www.ghost.net.vn/event/thang11/default.asp?p=bangphaicv

* Trong thế giới Ghost Online. Hàng ngày lại có rất nhiều các hiệp sĩ đồng hướng kết lại thành những bang phái hùng mạnh.

* AsiaSoft đã 3 tuổi rồi. Các bang phái có muốn thể hiện mình là một bang phái thân thiện, giàu lòng hiệp nghĩa không?

* Hãy tham gia sự kiện BANG PHÁI CHUNG VUI trên Forum của Ghost Online tại địa chỉ sau :

* Bang hội hãy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới AsiaSoft ngay trong Game. Sau đó hãy chụp hình lưu giữ lại hình ảnh đó. Và gửi tham gia sự kiện trên trong Forum Ghost Online. Các bạn sẽ có cơ hội nhận được những món quà sau.* Ngoài ra, mỗi Guild tham gia sự kiện đều được tặng 3 triệu Gold

* Hãy tạo ra một lễ hội của các Bang phái nhân dịp sinh nhật AsiaSoft nhé