chào các bác!khoa mình là một trong những khoa nặng nhất trường.các năm với lịch thi một tuần một môn đã thấy vất vả năm nay chỉ còn lại có 3 ngày một môn ngay cả với chi tiêt máy tới 6 trình.làm thế nào để học hiệu quả nhất cac bác hãy chia sẻ giúp chúng em với