Chào các bác !
Em là sinh viên năm thứ 3 Tây Bắc University.
Nhưng học chuyên ngành thì được sự chi phối và giảng dạy của trường ĐHBKHN, Em rất mong được sựu giúp đõ của các quý bạn.
Rất mong các Bác Post bài về các môn học CNTT của các bác,
Nhât là giáo trình chính của môn học chuyên ngành CNTT.
Thanhs các bác trước nhé !