Bác nào có tài liệu về các phương pháp điều chế , giải điều chế số thì cho mình xin với . Cảm ơn các bác nhiều.

anhemFSA@yahoo.com