Các bạn không biết sử dụng Flash5.0 ...?? Chỉ cần down cái tool này để sử dụng làm 1 text effect rất đơn giản .... có thể nhúng vào Trang Web của bạn ... cũng có rất nhiếu Effect... nhưng không có sound hen !!!
không cần chỉ cũng biết sử dụng mùh .....!!!
các bạn vào CafeBoSong mùh down dzìa hen... có crack luôn á
đừng có chê tui lạc hậu... tụi nghiệp iêm......<!--EDIT|Biz|Oct 14 2002, 05:28 PM-->