Chào tất cả các bạn
mình đang gặp một chút rất rối mong được giải đáp. Mình đang là một đồ án môn Lập trình web, mình nhận đề tài làm Trang web trang từ điển anh - việt, Ưu cầu là phải dùng ngôn ngữ PHP và ứng dụng công nghệ AJAX. Mình đã có sẵn Cơ sỡ dữ liệu của từ điển. Ai biết về vấn đề này giúp mình với
Ai co tài liệu cho mình xin nha
Giúp mình với nha. YM:forgetmenot_vqt, mail : forgetmenot_vqt@yahoo.com
Cảm ơn rất rất nhiều