OCEANBANK tuyển dụng cán bộ nhân viên làm việc toàn thời gian tại các đơn vị, số lượng tuyển dụng và yêu cầu trình độ như sau:
1.Chuyên viên CNTT bộ phận CoreBanking - Phòng Ứng dụng
2.Chuyên viên CNTT bộ phận Công nghệ Thẻ - Phòng Ứng dụng
3.Chuyên viên CNTT vận hành hạ tầng Data Center - Phòng Quản lý Hạ tầng
4.Chuyên viên CNTT chuyên ngành mạng - Phòng Quản lý Hạ tầng
5.Chuyên viên CNTT chuyên ngành hệ thống UNIX - Phòng Quản lý Hạ tầng
6.Chuyên viên CNTT - Phòng quản lý các thiết bị CNTT dành cho người dùng cuối
7.Chuyên viên CNTT - Quản trị dự án và chất lượng dịch vụ
8.Điều phối viên dự án
(thông tin chi tiết về từng vị trí và yêu cầu của công việc các bạn có thể xem trên website oceanbank.vn)
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
Ngân hàng TMCP Đại Dương – OCEANBANK
Tòa nhà Ocean Park
Số 01 Đào Duy Anh - Đống Đa – Hà Nội
Thời gian: 01/11/2007 – 15/11/2007